PÁTEK / FRIDAY 25. 11. 2016

od 12:00

prezence, budova A11 - aula 114 / registration on the conference site, building A11 - room 114

13:30

oficiální zahájení konference / official opening of the conference

13:45 – 19:00

zvané přednášky významných hostů z řad sportovních psychologů, trenérů a sportovců / key note lectures
Každý blok bude obsahovat 20-30 minutovou přednášku, následovanou moderovanou panelovou diskusí.
Each block includes a 20-30min lecture, followed by a moderated panel discussion.

 

13:40 - 14:30
Psychologická příprava v biatlonu
Psychological preparation in biathlon


14:40 - 15:30
Využití emocí a vnitřní energie pro maximální výkon
Use of emotions and inner energy for a maximum performance

Mgr. Ondřej Rybář
reprezentační trenér českých biatlonistů Czech representation biathlon coach


Mgr. Jiří Kastner, MBA
osobní kouč a mentální trenér
personal coach and mental trainer

15:30 – 15:50

přestávka s občerstvením / coffee break

 

 

15:50 - 16:40
It's not about where you're from, it's about what kind of person you are: coaching multicultural teams
Nezáleží na tom, odkud jste, záleží na tom, jaký jste člověk: koučování multikulturních týmů


16:50 - 17:40
Whose ‘wellbeing matters’?: Sports workers lives, experiences  and transitions through unique employment terrain
Na čí duševní pohodě záleží?: Životy, zkušenosti a přechody pracovníků ve sportu napříč jedinečným zaměstnaneckým terénem

MA.Anastasya Khomutova, PhD.
University of Brighton, UK

 


Dr.Geoffery Z.Kohe
(University of Worcester, UK)

17:40 – 18:00

přestávka s občerstvením / coffee break

 

 

18:00 - 18:50
Psychologická příprava sportovce v prostředí olympijských her - OH RIO 2016  Psychological preparation of a sportsman in the environment of the Olympic games – RIO 2016

PhDr. Zdeňka Sládečková - psycholog české atletické reprezentace
psychologist of the Czech athletic representation

18:55 – 19:00

Prezentace organizace ENYSSP  Presentation of ENYSSP
(European Network of Young Specialists in Sport Psychology)

Peter Kuračka

19:00 – 20:00 

valná hromada APS / plenary session of the APS association

od 20:00 

společenský večer v Kavárně Na Lávce, univerzitní kampus MU
občerstvení formou rautových stolů a hudební překvapení organizačního týmu konference
social evening in the Na Lávce café, university campus MU
buffet refreshment and a musical surprise from the conference organization team

 

SOBOTA  / SATURDAY 26. 11. 2016

9:00 - 12:15

jednání v sekcích / presentations in sessions
Pro přednášky v sekcích je vymezeno 10min na samotnou přednášku + 5min na diskuzi. Prosíme všechny řečníky o striktní dodržení této časové dotace!
For the session presentations there is a time limit of 10 min + 5min discussion.
We ask all speakers to follow this time schedule strictly!

SESSION 1
(room A11 / 205)

A LIFESPAN PERSPECTIVE ON THE SPORTS CAREER
(prezentace v anglickém jazyce / English session)

 

Happiness in active and retired athletes

Lewandowska E., Kostencka A., Dziembowska I., Gotowski R.

 

Vybrané modely rozvoje sportovního talentu
Selected Models of Sport Talent Development

Vičar, M.

 

Motivácia a adherencia juniorských basketbalistek k prechodu na profesionálnu úroveň
Motivation and Adherence of Female Junior Basketball Players in Transition to Professional Stage

Šimková, K.

 

Život bývalého sportovce po vrcholové kariéře – pilotní studie
Life after the former top athlete career - a pilot study

Svobodová, Z., Válková, H.

10:15 – 10:40

přestávka s občerstvením / coffee break

 

Způsob zjišťování údajů ex post facto od bývalých hráček basketbalových přípravek
Procedures of an ex-post- facto data collection from former players of basketball prep schools

Válek, Š.

 

Role rodičovského motivačního klima v rozvoji syndromu přetrénování u dospívajících vrcholových sportovců
The role of parental motivational climate in the development of overtraining syndrome in adolescent elite athletes

Frydrychová, Z., Hutečková, S., Burešová, I.

 

Změna kvality života žen středního věku vlivem cílené pohybové aktivity
Change in Quality of Life of Middle-aged Women Owing to Targeted Motional Activity

Knappová, V.

 

Evaluation of sport mental toughness and psychological wellbeing in undergraduate student athletes

Micoogullari, B.O., Beyaz, Ö.

SESSION 2
(room A11/206)

PSYCHIKA A SPORT Z RŮZNÝCH POHLEDŮ

 

Problematika sexuality ve vztahu trenér – sportovec
The issue of sexuality in relationship coach – athlete

Štěrbová, D., Harvanová, J.

 

 

Zvládání sportovní zátěže u adolescentů
v kontextu preferovaných copingových strategií - pilotní studie
Coping strategie while managing stress in adolescent children

Demlová, T., Bartošová, K., Burešová, I.

 

Vzájemné vztahy mezi pohybovými aktivitami a exekutivním funkcemi
u jedinců s mentálním postižením
Interrelations between physical activity and executive functions in individuals with intellectual disability

Protic, M., Válková, H.

 

Role osobnostních rysů v rozvoji syndromu přetrénování u vrcholových sportovců v období adolescence
The role of personal traits in development of overtraining syndrome in elite athletes in adolescence

Hutečková, S., Frydrychová, Z., Bartošová, K.

10:15 – 10:40

přestávka s občerstvením / coffee break

 

Psychologické fenomény a surfing: zážitek flow, životní spokojenost a osobnostní charakteristiky českých a slovenských surfařů
Psychological Phenomena and Surfing: Flow Experience, Well-being and Personal Characteristics of Czech and Slovak Surfers

Sidorová, D., Millová, K., Burešová, I.

 

Efektivní kariérní poradenství u osob s postižením a speciálními potřebami
Effective career guidance for persons with disabilities and special needs

Janíková, G.

 

Prezentace výsledků specifického výzkumu FSpS 2016

 

Podněty svalové činnosti při intenzivním pohybovém zatížení
Suggestions muscle function during intense motion load

Olejníček, L., Kunčická, J., Korvas, J.

 

Vybrané socioekonomické faktory, limitující zapojení mladých sportovců do organizovaného sportovního procesu v klubech
Selected Socioeconomic Factors Limiting The Involvement of Young Athletes in Organized Sports Clubs

Jilka, M., Novotný, J.

12:30

plánované oficiální ukončení konference / official ending of the conference  (room A11 / 205)

You are running an old browser version which is not fully supported information system anymore. Some applications might not display correctly, some functions might not work as expected or might not work at all.