Fakulta sportovních studií a Asociace psychologů sportu České republiky vás zvou na 7. ročník odborné mezinárodní konference

PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI 2016 aneb SPORT - PRŮVODCE ŽIVOTEM                                                                                                                            


Termín konání:   25. - 26. 11. 2016

Místo konání:      Univerzitní kampus, budova A11 / aula 114
                           Fakulta sportovních studií
                           
Masarykova univerzita

                           Kamenice 5, 625 00 Brno

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Ve dnech 25. - 26. 11. 2016 se na Fakultě sportovních studií MU v Brně konal již 7. ročník mezinárodní konference PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI 2016 aneb SPORT - PRŮVODCE ŽIVOTEM. Konference pokračuje v tradičním duchu výměny praktických zkušeností z oblasti psychologie sportu a je každoročně pořádána ve spolupráci s Asociací psychologů sportu ČR v Praze, Olomouci či Brně, dle působiště členů vedení APS, kteří se jménem své akademické instituce ujímají pořadatelství. Garantkou letošního ročníku konference se stala prof. Hana Válková ve spolupráci s hlavní koordinátorkou Mgr. Dagmar Heiland Trávníkovou, Ph.D., obě z katedry společenských věd a managementu sportu FSpS. Hlavním tématem konference byla tzv. teorie transition, úzce související se sportovní migrací a duální kariérou. Konference se zúčastnilo více než 100 zájemců z ČR i zahraničí, z řad sportovních psychologů, psychologů příbuzných oborů, sportovních trenérů a studentů psychologie či tělesné výchovy a sportu.
V roli zvaných řečníků letos se svými přednáškami, následovanými moderovanou panelovou diskuzí, vystoupili Geoffery Z.Kohe a Anastasiya Khomutova z Velké Británie, reprezentační trenér českých biatlonistů Ondřej Rybář, osobní kouč a mentální trenér Jiří Kastner či psycholožka české atletické reprezentace Zdeňka Sládečková. Ve dvou tématických konferenčních sekcích dále vystoupilo 16 účastníků se svými prezentacemi vědecko – výzkumných projektů z oblasti sportovní psychologie a kinantropologie. Účastníci konference měli dále možnost sdílet své zkušenosti a znalosti z oblasti sportovní psychologie během neformálního společenského večera, který se konal v netradičních prostorách kavárny Na Lávce v univerzitním kampusu.
U příležitosti konání konference byl vydán elektronický sborník abstraktů, volně dostupný na webových stránkách aps2016.fsps.muni.cz. Vybrané konferenční příspěvky budou publikovány ve vědeckém recenzovaném časopise Studia Sportiva, databázovaného v ERIH+.

Dagmar Heiland Trávníková
Katedra společenských věd a managementu sportu
Fakulta sportovních studií MU

SBORNÍK KONFERENČNÍCH ABSTRAKTŮ ke stažení ZDE

 

 Cíl konference:
zachování posloupnosti úspěšných setkání zájemců o sportovní psychologii
výměna zkušeností a znalostí, které přispívají k efektivní práci sportovního psychologa se sportovci a trenéry
představení výsledků výzkumů a jejich praktických přesahů do praxe
přiblížení oblasti psychologie sportu studentům psychologie

Témata konference: Sport formuje psychiku a psychika formuje životní průběh jedince. Proto témata, související s tzv. “teorií transition“ (přechodových fází) a životních křižovatek v celoživotním vývoji by měla být stěžejními tématy konference: specifika sportu v dětství – ve věku juniorů a v dospělosti – duální kariéra i sportovní migrace; a další příbuzná sportovně psychologická témata...

Konference je určena:
pro sportovní psychology, psychology příbuzných oborů, studenty psychologie či tělesné výchovy a sportu, sportovní trenéry mládeže i dospělých, pro všechny zájemce o sportovní psychologii

Vědecký výbor konference:
prof.Ph.Dr. Hana Válková, CSc.
doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
MA. Anastasya Khomutova, PhD.
doc. Dana Štěrbová, Ph.D.
Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
Mgr. Michal Vičar

Zvaní řečníci konference:
Dr.Geoffery Z.Kohe
- University of Worcester, Velká Británie
Whose ‘wellbeing matters’?: Sports workers lives, experiences  and transitions through unique employment terrain
MA. Anastasya Khomutova, PhD. - University of Brighton, Velká Británie
It's not about where you're from, it's about what kind of person you are: coaching multicultural teams
Mgr. Ondřej Rybář - reprezentační trenér českých biatlonistů
Psychologická příprava v biatlonu
Mgr. Jiří Kastner, MBAosobní kouč a mentální trenér
Využití emocí a vnitřní energie pro maximální výkon
PhDr. Zdeňka Sládečková - psycholog české atletické reprezentace
Psychologická příprava sportovce v prostředí olympijských her - OH RIO 2016 

Vystoupení zvaných řečníků proběhnou formou 20-30 minutové přednášky, následované moderovanou panelovou diskusí.

Přihlášení aktivní účastníci konference:
Přednášky aktivních účastníků konference proběhnou formou jednání v sekcích v sobotu 26.11.2016. Pro každý výstup je vymezeno 10min pro přednášku + 5min na následnou diskuzi. Prosíme řečníky o striktní dodržení této časové dotace. Děkujeme.
Harmonogram výstupů najdete v sekci PROGRAM. 
Na této konferenci NENÍ posterová sekce!

Oficiální jazyky konference  čeština, angličtina, slovenština

Registrace: online na http://aps2016.fsps.muni.cz/registrace

Konferenční poplatek:  členové APS          1.300 Kč
                                          nečlenové APS      1.500 Kč
                                          snížený poplatek pro studenty a doktorandy   700 Kč
(studentský poplatek nezahrnuje společenský večer; v případě zájmu činí jednorázový poplatek na místě 300 Kč)
              
Konferenční poplatek zahrnuje občerstvení v průběhu konference, organizační náklady, konferenční materiály, společenský večer. Každý účastník obdrží knihu konferenčních abstrakt (s přiděleným ISBN) a certifikát o účasti na konferenci.
Vybrané konferenční příspěvky budou v případě úspěšného recenzního řízení publikovány ve vědeckém recenzovaném časopise Studia Sportiva, databázovaného v ERIH PLUS.

Jednorázový poplatek na místě za společenský večer pro Bc, Mgr, PhD studenty a akademiky FSpS: 300 Kč

Konference pokračuje v tradičním duchu výměny praktických zkušeností z oblasti psychologie sportu.

Záštitu nad konáním konference převzal děkan FSpS MU v Brně, doc. Jiří Nykodým, Ph.D. a předseda APS Mgr. Michal Šafář, Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.